„Ezt a hibát nem akarjuk még egyszer elkövetni” – Amikor a Nyugat nem bízott a Szovjetunióban

  • Második újraválasztási kampánya alatt Margaret Thatcher 1987 márciusában hivatalos úton járt Moszkvában.
  • Március 31-én ötvenperces interjút adott a szovjet állami tévének: nézők milliói előtt hangoztatta: a Szovjetunió fellépése fenyegető, a leszerelés feltétele a bizalom, a bizalom záloga pedig a nyílt társadalom.
  • Bemutatjuk a Blinken OSA Archívumban fennmaradt tévéinterjút, és a látogatás azóta nyilvánosságra hozott bizalmas dokumentumait.

Margaret Thatcher angol miniszterelnök 1987 márciusában a Szovjetunióba utazott; ez volt hét éve tartó miniszterelnökségének első hivatalos moszkvai látogatása, brit vezető tizenkét éve nem járt az országban. Az eseményt a vasfüggöny mindkét oldalán szoros sajtófigyelem övezte, így a hidegháború alatt Münchenben működő Szabad Európa Rádió Kutatóintézetének archívumában, a Blinken OSA Archívumban megannyi hírügynökségi jelentés, keleti és nyugati sajtóhír és elemzés maradt fenn. A szovjet főtitkár Mihail Gorbacsov nem sokkal a vizit előtt jelentette be, hogy hajlandó a közepes hatótávolságú atomfegyverek európai leszereléséről tárgyalni. 

Thatcher viszont azt képviselte: amíg a Szovjetunió fenyegetően lép fel, és a Nyugat nem tud megbízni benne, addig a békét csak az atomfegyverek elrettentő ereje biztosíthatja. 

A moszkvai Thatcher–Gorbacsov-találkozó, 1987.Fotó: AFP

Bizalom

Thatcher tiszteletére március 30-án díszvacsorát rendeztek a Kremlben. Itt az angol miniszterelnöknek alkalma volt nyilvános beszédben kifejteni: ha Európa maradéktalanul lemond a közepes hatótávolságú fegyvereiről, azzal védtelenné válik azzal a túlerővel szemben, amelyet a Varsói Szerződés országainak rövid hatótávolságú arzenálja jelentett. Emiatt, miközben a fokozatos leszerelés és az egyensúly fenntartása mellett érvelt, nagy hangsúlyt fektetett a bizalomra, amelyet azonban az emberi jogok tiszteletben tartásához kötött. Úgy fogalmazott, hogy amennyire a Szovjetunió megfelel az emberi jogi követelményeknek (többek közt a politikai fogvatartottak amnesztiájával), annyira fognak a nyugati társadalmak bízni a békés és baráti viszony fenntarthatóságában. Külön kitért az 1979 óta szovjet megszállás alatt lévő Afganisztánra: hogy a Szovjetunió kivonja-e csapatait Afganisztánból, az megmutatja, hogy tartani kell-e tőle.

Moszkvai útja során Thatcher találkozott Andrej Szaharov Nobel-díjas orosz ellenzékivel, illetve a zsidó ellenzéki Josef Begunnal is; mindkét politikai üldözött csak hónapokkal korábban nyerte vissza a szabadságát. Az, hogy ezeket a találkozókat az angol fél kezdeményezte, a szovjet hatóság pedig engedélyezte, mindkét irányba jelzés értékű volt; Thatcher pedig hiteles forrásból tájékozódhatott a szovjet emberi jogi helyzetről. Magával Gorbacsovval mindeközben több alkalommal, összesen mintegy kilenc órán át tárgyalt. Sok részlet akkor nem kapott nyilvánosságot, de nyilatkozatai alapján a nyugati sajtó úgy értelmezte, hogy az angol miniszterelnököt meggyőzte a Gorbacsov által meghirdetett glasztnoszty (nyíltság) programja.

A moszkvai Thatcher–Gorbacsov-találkozó a másnapi Pravdában.Forrás: Blinken OSA Archívum Könyvtár, mikrofilmes sajtógyűjtemény

A Thatcher–Gorbacsov-találkozók jegyzőkönyve ma már hozzáférhető, így tudjuk, hogy Thatcher itt még nyíltabban vallott a Szovjetunióval szembeni bizalom hiányáról: 

  • Thatcher: Az USA messze, az óceánon túl van, de a Szovjetunió itt van Európában. És a Szovjetuniónak sokkal könnyebb csapatokat szállítania akár vasúton, akár másképpen, mint az USA-nak az óceánon keresztül. A szovjet csapatok nem haboztak bevonulni 1956-ban Magyarországra, 1968-ban Csehszlovákiába, majd Afganisztánba. Most miért haboznának, hogy máshová menjenek? És mi mire támaszkodhatunk? A saját és a francia atomfegyverekre? Ez egy egészen más kérdés. Ezért mondom, hogy egy atomfegyver nélküli Európában az önök katonai fölénye felborítaná az egyensúlyt.
  • Gorbacsov: Röviden, hogy mit tervez az az „átkozott orosz medve”?
  • Thatcher: Csak szeretném, ha átérezné a helyzetünket. Korábban tévesen ítéltük meg, hogy Csehszlovákiában mit fognak csinálni. Azt hittük, nem fogják megszállni, mert az ártana a nemzetközi megítélésüknek. De tévedtünk. Ezt a hibát nem akarjuk még egyszer elkövetni.

Míg ez csak egy rövid részlete az összesen mintegy kilencórányi, állítólag jó hangulatú és partneri beszélgetéssorozatnak, Gorbacsovra nagy hatással lehetett. A szovjet Politikai Bizottság pár hónappal későbbi jegyzőkönyvei tanúsága szerint a Thatchertől hallottak segítettek Gorbacsovnak megérteni a nyugati vezetők és általában a nyugati társadalom fenntartásait: valószínűsíthető, hogy ezek a beszélgetések is hozzájárultak a törekvéséhez, hogy leépítse a Szovjetunióról a Nyugaton kialakult agresszor képét, igyekezve kiérdemelni a Nyugat bizalmát. Márpedig a nemzetközi bizalomra feltétlenül szükség volt a peresztrojka (átalakítás) reformjához, az összeomlás felé tartó zárt szovjet gazdaság átalakításához és kinyitásához.

Nyíltság, átalakítás

A moszkvai Thatcher–Gorbacsov-találkozó a másnapi Népszabadságban.Forrás: Blinken OSA Archívum Könyvtár, sajtógyűjtemény

Valójában már Thatcher látogatása (és Szaharov és Begun után további politikai üldözöttek szabadon engedése) is ennek a törekvésnek a részét képezhette. A legnagyobb korabeli figyelmet pedig nem is a különböző szintű beszédek kapták, hanem az a Thatcherrel készült interjú, amelyet nézők milliói láthattak a szovjet állami tévében. A három vezető újságíróval volt ötvenperces beszélgetés során Thatcher végig többes szám első személyben beszélt, mintegy a Nyugat képviselőjeként. Részletesen elmagyarázta nemcsak azt, hogy miért a pusztító atomfegyverek elrettentő erejét tartja a béke garanciájának, de azt is, hogy a Szovjetunió nem szűnő fenyegető fellépése valójában hogyan gerjeszti a fegyverkezést, miközben az első világháború óta nem volt példa arra, hogy demokrácia támadjon meg egy másikat:

Bővebben is mesélt a nyugati típusú demokráciáról, annak például olyan rendkívüli adottságait emelve ki, mint hogy neki miniszterelnökként a parlamentben és a rádióban is úgy kell kérdésekre válaszolnia, hogy nem tudja előre, mik lesznek azok. 

Az interjút annak köszönhetően tudjuk most közreadni, hogy a müncheni Szabad Európa Rádió (SZER) ekkor már a nyomtatott sajtó és a rádió mellett a szovjet tévét is rögzítette; így ezt a műsort is. A beszélgetés szerkesztve, szinkrontolmács helyett orosz hangalámondással került adásba. Mivel a SZER munkatársai az orosz hangalámondásról tudtak angol fordítást készíteni, a Blinken OSA Archívum YouTube-csatornájára feltöltött felvétel feliratát sem Thatcher, hanem a bemondó hangjához igazítottuk. Továbbá, mivel maga a fordítás is forrásdokumentum, annak esetleges tévedéseit nem javítottuk.

A szovjet állami tévé által 1987. március 31-én sugárzott Margaret Thatcher-interjú teljes felvétele:

A hangalámondásról készült átiratnak köszönhetően lehetséges követni a hol kisebb, hol nagyobb eltéréseket Thatcher megszólalásai és a tévénézők által hallottak között; ebben ma már további segítséget jelent, hogy időközben a Margaret Thatcher Foundation nyilvánossá tette az eredeti angol pontos átiratát. Egy esetben például kimaradt az orosz hangalámondásból, de jól hallható Thatcher érve a nukleáris elrettentő erő logikája mellett: „kit szemel ki a kötekvő, a gyengét, vagy az erőset?” Hasonlóképp elnémul az orosz, amikor Thatcher lecsap arra az átvezetésnek szánt, mellékes újságírói megjegyzésre, miszerint „a szocialista rendszer minden előnyét kihasználjuk a peresztrojka érdekében”. Bár a hangalámondásnak nem része, Thatcher gyors visszakérdezése bekerült a SZER fordításába is: „Elmondaná, hogy mire gondol? Bedobott egy igen provokatív megjegyzést. Mire gondol, mik a szocialista társadalom előnyei?” A látszólag egyszerű, egyenes kérdésre hebegés-habogás volt a válasz.

A Szabad Európa Rádió Kutatóintézetében külön jelentés készült az interjú szovjet fogadtatásáról. E szerint a műsort követően a tévé annyi panaszlevelet kapott, hogy az interjút készítő, a nézők szerint leszereplő újságírók egy későbbi műsorban magyarázkodni voltak kénytelenek. Úgy érveltek, az interjú „a szovjet televízió addig példátlan kísérlete” volt, és azért kelthetett visszatetszést, mert épp a glasztnoszty nyíltságának jegyében „nem jelent meg egy aktatáskás előadó az interjú után, hogy elmagyarázza nekünk, mi volt a jó, és mi volt a rossz”. A SZER elemzői azonban hozzáteszik: arról lehetett szó, hogy a Szovjetunió felismerte, az emberekhez így is, úgy is eljut a rezsimnek nem tetsző információ, ezért azt inkább igyekeztek az irányításuk alatt lévő csatornákon maguk tálalni. 

A The Guardian által másnap megszólított moszkvai járókelők mindenesetre úgy nyilatkoztak az interjúról: „Azt hiszem, életemben először megértettem, miért aggódik annyira miattunk a Nyugat. Nem mintha igazuk lenne. Mi nem akarunk háborút, de most már jobban látom, hogy miért vagytok elővigyázatosak.” Mindeközben a New York Times korabeli összefoglalója szerint Thatcher azzal az üzenettel érkezett vissza a Nyugatra, hogy Gorbacsov megbízható, a glasztnoszty valóban változást hoz. 

(Zsámboki Miklós a Blinken OSA Archívum tartalomfelelős munkatársa.)

Olvasd angolul! / Available in English!