„Szarajevó, a világ legnagyobb koncentrációs tábora”

  • Harminc éve, 1992. április 6-án a Szarajevót körülvevő boszniai szerb hadsereg ágyútüzet nyitott a városra, ezzel kezdetét vette Szarajevó közel négyéves ostroma.
  • „Megannyi párhuzamot találni a mi, Boszniáért folytatott háborúnk és a ti, Ukrajnáért folyó háborútok között” – fogalmazott Mariupol polgárainak írt nyílt levelében Emir Suljagić, a srebrenicai népirtás túlélője, a Srebrenica Emlékközpont igazgatója.
  • Miközben Szilágyi Csaba, a Blinken OSA Archívum főlevéltárosa megemlékezését olvassuk Szarajevó ostromának gyermekáldozatairól, Ukrajnában hasonló szörnyűségeket és bűnöket követ el az orosz hadsereg.

„Szarajevó, a világ legnagyobb koncentrációs tábora" – írta tizenöt évesen Arma Tanović. Arma egyike volt azoknak a szarajevói gyerekeknek, akik egy évvel a város ostromának kezdetét követően leveleket írtak amerikai kortársaiknak. Ezekben bemutatták nemcsak önmagukat, de a mások számára aligha felfogható mindennapos kihívásokat is, és ismeretlen barátaik segítségét kérték, hogy tegyenek meg minden tőlük telhetőt a háború befejezéséért.

Ma Ukrajnában a megszálló orosz hadsereg hasonló tömeges atrocitásokat és vélhetőleg háborús bűnöket követ el a civil lakosság ellen, ahogy azt a Human Rights Watch legutóbbi jelentésében olvashatjuk, vagy a Wall Street Journal videóelemzésében láthatjuk.

A Szarajevó ostromakor elkövetett háborús bűnökért, gyilkosságokért és a civil lakosság terrorizálásáért mások mellett Ratko Mladićra, Stanislav Galićra és Dragomir Miloševićre életfogytiglani, illetve több évtizedes börtönbüntetést szabott ki a Hágai Nemzetközi Törvényszék (ICTY). A szintén Hágában székelő Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC), negyvennégy tagország kezdeményezésére, 2022. március 2-án nyitotta meg vizsgálatát az Ukrajna területén 2013. november 21-e óta elkövetett vélt háborús bűnök elkövetése ügyében.

„Ugyanolyanok vagyunk, mint ti”

A környező hegyekben állomásozó boszniai szerb hadsereg 1992. április 6-án lőtte ki az első aknákat Szarajevó irányába. Habár egy 1995. október 5-i megállapodás már előírta az összetűzések beszüntetését, és ezt december 14-én a daytoni békeszerződés is megerősítette, az ostrom hivatalosan csak 1996. február 29-én ért véget. Az addig eltelt 1425 nap alatt a városban átlagosan napi 329 aknabecsapódást jegyeztek fel, a legtöbbet 1993. július 22-én: 3777-et. A fenti térkép a találatot kapott célpontokat jelöli: zöld pöttyökkel civil és ipari épületeket, köztük egyetemeket, kollégiumokat és iskolákat, pirosakkal pedig kórházakat, orvosi komplexumokat.

Szarajevó ostroma gyermekáldozatainak nevei a Veliki parkban.Fotó: Szilágyi Csaba

A becslések szerint a szarajevói harcok következtében 15 000 gyerek megsérült és összesen 1200–1500 meghalt. Az áldozatul esett gyermekeknek 2009–2010-ben a városközpontban, a Veliki (Nagy) Parkban emeltek emlékművet. A szökőkutat borító bronzgyűrűn gyereklábnyomok teszik jelenlétüket örökkévalóvá, mellette hét alumíniumhengeren 521 meggyilkolt bosnyák, horvát, szerb, zsidó és roma gyermek neve olvasható.

Az ENSZ Szakértői Bizottsága 1994 májusában tette közzé a volt Jugoszlávia területén elkövetett háborús bűnökről folytatott vizsgálat zárójelentését. A Blinken OSA Archívumban őrzött dokumentum idéz egy UNICEF-tanulmányt,

amely szerint az ostrom alatt 65–80 000 gyermek szenvedett háborús traumát csak a tanulmány közléséig; 40%-ukra lőtt rá mesterlövész (főképp a „Sniper Alleynek" is elnevezett sugárúton), 51% látta valakinek a halálát, 39% családtagjáét, 19% volt mészárlás szemtanúja, 73% otthona lett (akna)támadás célpontja, 89% élt átmenetileg óvóhelyen.

Az ostrom gyermekáldozatainak emlékműve a Veliki parkban.Fotó: Szilágyi Csaba

„Habár az életkörülményeink teljesen mások”

A pusztítás, a rettegés és az ellátásbeli kimaradások közepette több nemzetközi szervezet is igyekezett helyi kezdeményezések támogatásán keresztül javítani az életkörülményeken. A legendás Fred Cuny által vezetett Sarajevo Water Project, a Nyílt Társadalom Alapítványok (Open Society Foundations, OSF) támogatásával, az Egyesült Államokból becsempészett és a helyszínen összeszerelt szűrőberendezések segítségével állította helyre a város vízellátást.

Az iratanyagokból kitűnik, hogy az OSF egyik kezdeményezője volt az Open Society City of Sarajevo-programnak is, amely a város unikális értékeinek megőrzését és kulturális megújítását tűzte ki céljául. A Sarajevo Education Project már az ostrom alatt elkezdte helyrehozni az oktatást iskolarehabilitációval, tankönyvterjesztéssel, illetve Voice of Defiance [A dac hangja] címen egy 1800 példányban megjelent gyerekmagazin kiadásával. Az UNICEF-fel együttműködésben és az elismert jogászprofesszor Zdravko Grebo vezetésével elindult a Radio Zid [Fal rádió], és annak részeként a Colorful Wall Program [Színes fal program], amelynek minden nap jelentkező 90 perces adásait gyerekek állították össze hírekből, tananyagokból és szórakoztató műsorokból.

„Kedves amerikai barát!”

A Pen Pals for Peace [Levelezőtársak a békéért] című program eredményeképp szarajevói és a pennsylvaniabeli harrisburgi iskolások váltottak leveleket. Az ostrom alatt álló városból 1993 augusztusáig közel négyszáz levelet adtak fel, ezek közül sok fényképekkel és aprólékos rajzokkal kiegészítve, díszes borítékban kelt útra. A levelek közül 112 végül az OSF történeti értékű dokumentumait is kezelő Blinken OSA Archívumba került. A levéltári leírást és a digitalizálást követően az Archívum visszajuttatta az eredetieket méltó helyükre, a város háború sújtotta közösségéhez; 2019 óta a szarajevói War Childhood Museum [Háborús gyermekkor múzeum, WCM] állandó gyűjteményét gazdagítják.

A szarajevói War Childhood Museum szolidaritási akciója 2022. február 24-én.Fotó: Facebok/War Childhood Museum

A múzeum és az Archívum továbbá megpróbálja felkeresni a levelek szerzőit, hogy írásukról és háborús tapasztalataikról beszéljenek, illetve, hogy jóváhagyásukat adják a levelek kiállításához a WCM-ben. Arma Tanović-Branković, a szarajevói születésű és ma is ott élő és dolgozó drámatanár az elsők között jelentkezett a múzeum felhívására, majd interjúban idézte fel háborús gyermekkorát, sőt, saját levelének néhány általa választott részét fel is olvasta. A levéltári dokumentumból előlépő személyes történetnek minden bizonnyal saját társadalmi élete lesz, hozzájárulva a „gyász közös és megosztható nyilvános nyelve [...] a katasztrófa veszteségeit és maradványait megszólító viszony" kialakulásához.

Jasminko Halilović, a WCM alapítójának megfogalmazása szerint „háborús gyermekkor az, amikor az embernek van egy szerelme az iskolában, akit aztán megöl egy akna". A múzeum 2020-ban megnyitotta, megnyitni kényszerült ukrán filiáléját Kijevben, ami a kelet-ukrajnai gyerekek háborús tapasztalatait gyűjti.

Tagadhatatlan, a gyerekek által írt levelek hosszan részletezik, milyen szűnni nem akaró rettegésben és veszélyben élni, barátokat és rokonokat elveszíteni, az élelmiszert és más alapcikkeket nélkülözni; milyen, amikor a normális elfoglaltságokat, mint a játék, a szórakozás, a mozizás, megszakítják és felváltják a túlélés, például a fa és víz beszerzésének taktikái. Ugyanezekből a levelekből azonban dac és bátorság is sugárzik, így például Arma leveléből: „Nagyon, nagyon nehézzé vált az élet, de itt van nekünk a szeretet, a büszkeség és a remény: ez a mi fegyverünk." Átéléssel írnak arról, mennyire gyűlölik a háborút és mennyire utálják a matekot; rémálmaikról nyomasztó érzésekkel és tehetetlenséggel („Tudom, hogy az én hangom mit sem ér a világban"); vagy épp jó álmokról külföldről kapott élelmiszersegéllyel és aknazápor helyett gyerekektől zsibongó utcákkal; és a nosztalgiával színesített, gyönyörű Szarajevóról, „a háború előtti olimpiai városról", amelyet semmi pénzért nem hagynának el.

„Kedves amerikai barát! Szarajevóból, a világ legnagyobb koncentrációs táborából írom ezt a levelet. Ilyen szörnyű időkben nagyon fontos, hogy világszerte barátságokat kössünk fiatalokkal. Habár az életkörülményeink teljesen mások, pont olyanok vagyunk, mint ti, ugyanazok a dolgok érdekelnek. Szeretjük: a zenét, a sportot, a filmeket... a Coca-Colát, a szerelmet... Pont, mint ti!” Részlet Arma Tanović leveléből.Forrás: Blinken OSA Archívum

De mit is jelent leveleket írni a külvilágnak a modern hadviselés leghosszabb ostroma közepette? Akár annak ellenére is, hogy az ember nem szeret levelet írni? Kísérletet a normalitás érzetének fenntartására. Kockázatot. Annak a veszélyét, hogy az ember bombatalálat áldozata lesz, miközben égeti a kevéske üzemanyagot. Dokumentálást, az események és tapasztalatok, az érzések és vágyak rögzítését. Alapot a továbbgondolásra. „A megfigyelés és a feljegyzés aktusai hidat képezhetnek az egyén túlélése és a katasztrófát követő élet között." Április 6-án, Szarajevó ostroma kezdetének évfordulóján, a kis szemtanúkra emlékezünk, és társaikra, akik nem élték meg, hogy szemtanúvá válhassanak.

(Szilágyi Csaba a Blinken OSA Archívum főlevéltárosa és emberi jogi programvezetője)

Cím fölötti kép: A Szarajevó elleni aknatámadások célpontjait jelölő térkép. Kék: katonai, ENSZ; narancs: kormányzati, elnöki épület; piros: kórházak, orvosi komplexumok; sárga: média, kommunikáció; sötétkék: hidak; zöld: civil és ipari célpontok; fehér: külváros, városnegyedek (A Nemzetközi Emberi Jogi Intézet a volt jugoszláviai konfliktussal kapcsolatos iratai)

A módosításokkal újraközölt írás eredetileg az osaarchivum.org-on jelent meg. Olvasd angolul! /Available in English!